баннер1
туг2
туг3

Бүтээгдэхүүн

БИД ӨНДӨР ЧАНАРТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ ХАНГАЛНА

Биднийтухай

Бидэнд итгэ, биднийг сон о

 • 32
 • тухай(2)

Товчтайлбар:

天津Meijiahua钢ньолонулсынэдийнзасгийннэгдэл,түүнийдоторхарьяаажахуйннэгжюм。Үйлдвэрлэл:天津天康金属制品有限公司、天津同富金属制品有限公司Экспортынхудалдааныкомпани:天津Meijiahua贸易有限公司LTD.HKкомпани:Meijiahua贸易有限公司。Meijiahuaкорпорацганнь1999ондбайгуулагдсанбөгөөдХятадулсадсудлагдсан,боловсруулсан丝、网、管、SREWүйлдвэрлэгчдийннэгюм。Бид хорин үйлдвэрлэлийн у а амта а。

ҮЙЛ ЯВДАЛ, ХУДАЛДААНЫ ҮЗҮҮР

Үзэсгэлэнгийн үйл ажиллагаанд орол лл л о в

 • Ган торны үүрэг

  Ганторгэдэгньнүүрстөрөгчбагатайганутас,дунднүүрстөрөгчийнганутас,өндөрнүүрстөрөгчийнганутас,зэвэрдэггүйганутасгэхмэтнэхмэлбуюуторонматериалдгагнажхийсэнматериалынерөнхийнэртомъёоюм。Үйлдвэрлэлийнпроцесснь:энгийннэхмэлтөрөл,товойлгоннэхмэлтөрөл,спотгагнуурынтөрөл。Энэ н ол л л л лон…

 • Арматурын торны товч та анил л с с

  Ганарматурынторньбиднийөдөртутмынамьдралдхаасайгүйхарагддагбөгөөдинженерийнбарилгабайгууламж,оюутныхотхон,эмнэлгийнбарилгабайгууламжзэрэгөргөнхүрээнийхэрэглээндашиглагддаг。Арматурынторыгхүйтэнцувисанхавиргатайгагнасанбарилгынгантор,гантөмөртор,…

 • Кран ан татла а оо оо л оо н яаж хийх вэ?

  35 * 7эсвэ19 * 7блүтэцтэйгантатлагагэхмэтолонсудалтайэргэлтийнэсэргүүцэлтэйгантатлагыгашиглахньхарьцангуйтомтолгойтойтохиолдолдгантатлагахийхэдхялбарбиш,хэрэвэнэньнэгээсолонгантатлагатайболутастатахадхялбарбишюм。,баруунмушгирсантөмөртатлагабазүүнмушгирсантөмөртатлагахосолсонбайжболохуу、энэсудалтайс……

 • Өндөрбатбэххийцийнганхэрхэнхамгийнсүүлийнүеийнтехнологиболсонбэ吗?

  Ашигласангангийнхэмжээгхэмнэх,ганхийцүйлдвэрлэх,тээвэрлэх,суурилуулахзардлыгбууруулахынтулдөндөрбатбэхгангганхийцэдашиглахболомжтой。Өндөрбатбэхийнгангийнмеханикшинжчанарньэнгийнгангаасүлтоомсорлонялгаатайбайдагтулэрдэмтэдгэртээ……

 • Ган тор р а а - и ал а ан мар да а - уу тал лта т вэ?

  Ганторньихэвчлэнөндөрчанарыннүүрстөрөгчийнтөрөгчбагатайтөмөрутас,зэвэрдэггүйганутсаархийгдсэнбөгөөдэнэньшинэтөрлийнбарилгынарматурынматериалбөгөөдганторыгбарилгаугсралтынявцадашиглахньбарилгыгилүүбатбөх,тогтвортойболгоно。Дулаан т с с аа аа ла у, дуу…

Baidu
map