ბანერი1
ბანერი2
ბანერი3

პროდუქტები

ჩვენგთავაზობთმაღალიხარისხისაღჭურვილობას

Ჩვენსშესახებ

გვერწმუნეთ,გვირჩიეთ

 • 32
 • დაახლოებით(2)

Მოკლეაღწერა:

天津Meijiahua钢არისსაერთაშორისოეკონომიკურისუბიექტისჯგუფი,მათშორისშვილობილისაწარმო。მწარმოებელი:天津天康金属制品有限公司、天津同富金属制品有限公司ექსპორტისსავაჭროკომპანია:天津梅家华贸易有限公司hkკომპანია:梅家华贸易有限公司Meijiahuaკორპორაციაფოლადიდაარსდა1999წელს,ისიყოერთ——ერთიმწარმოებელთაჯგუფშიშესწავლილიდაგანვითარებული丝、网、管、螺旋ჩინეთში。ჩვენგვაქვსოცისაწარმოოხაზი。

ღონისძიებებიდასავაჭროშოუები

მონაწილეობამიიღოსსაგამოფენოაქტივობებში

 • ფოლადისბადისროლი

  ფოლადისბადეარისზოგადიტერმინიმასალებისთვის,როგორიცაადაბალინახშირბადოვანიფოლადისმავთული,საშუალონახშირბადოვანიფოლადისმავთული,მაღალინახშირბადოვანიფოლადისმავთული,უჟანგავიფოლადისმავთულიდააშ。ნაქსოვიანშედუღებულიბადისებრმასალაში。წარმოებისპროცესსაქვს:ჩვეულებრივინაქსოვიტიპი,ჭედურინაქსოვიტიპიდალაქოვანიშედუღებისტიპი。ძირითადადსიგიჟეა……

 • გამაგრებისბადისმოკლეშესავალი

  ფოლადისგამაძლიერებელიბადეშეიძლებანახოთყველგანჩვენსყოველდღიურცხოვრებაშიდაისგამოიყენებააპლიკაციებისფართოსპექტრში,როგორიცაასაინჟინრომშენებლობა,კამპუსისმშენებლობადასაავადმყოფოსმშენებლობა。გამაგრებისბადესასევეუწოდებენცივადნაგლინინეკნებიანიშედუღებულისამშენებლოფოლადისბადე,ფოლადისმავთულისბადე,…

 • ამწისფოლადისმავთულისთოკიჩახლართულიროგორგავაკეთოთ吗?

  ფოლადისმავთულისროტაციისწინააღმდეგობისმრავალჯაჭვიანითოკისგამოყენება,როგორიცაა35 * 7ან19 * 7მავთულისკონსტრუქცია,შედარებითდიდითავისშემთხვევაში,მავთულისთოკიადვილიარარისდაჭიმვა,თუისერთზემეტისაბაგიროა。,შეიძლებამარჯვენაგადახვევამავთულისთოკიდამარცხენაგადახვევამავთულისთოკიშერეულიგამოყენებისთვის,ესდაჯახება……

 • როგორგახდამაღალისიმტკიცისსტრუქტურულიფოლადიუახლესიტექნოლოგია吗?

  მაღალისიმტკიცისფოლადიშეიძლებაგამოყენებულიქნასფოლადისკონსტრუქციებში,რათადაზოგოსგამოყენებულიფოლადისრაოდენობადაშეამციროსფოლადისკონსტრუქციისდამზადების,ტრანსპორტირებისადამონტაჟისღირებულება。ვინაიდანმაღალისიმტკიცისფოლადისმექანიკურთვისებებსუმნიშვნელოგანსხვავებებიაქვსჩვეულებრივფოლადთან,მეცნიერებისახლში……

 • რასარგებელიმოაქვსფოლადისბადისგამოყენებას?

  ფოლადისბადე,როგორცწესი,დამზადებულიამაღალიხარისხისდაბალინახშირბადისრკინისმავთულისგანდაუჟანგავიფოლადისმავთულისგან,ესარისახალიტიპისშენობისგამაგრებისმასალა,შენობისმშენებლობისპროცესშიფოლადისბადისგამოყენებაშენობასუფროძლიერსდასტაბილურსგახდის。აქვსთბოიზოლაციის,ხმის…

Baidu
map