банер1
банер2
банер3

прадукты

МЫ ДАЕМ ВЫСОКАЯКАСНАЕ АБСТАЛЯВАННЕ

Пранас

Давярайце нам, выбірайце нас

 • 32
 • каля(2)

Кароткаеапісанне:

天津Meijiahua钢铁гэтагрупаміжнародныхэканамічныхсуб的ектаў,уключаючыдаччыныяпрадпрыемствы。Вытворчасць:天津TIANKANG金属制品有限公司,有限公司,天津TONGFU金属制品有限公司,有限公司Экспартнаягандлёваякампанія:天津Meijiahua贸易有限公司有限公司Ганконгскаякампанія:Meijiahua贸易有限公司。СталёваякарпарацыяMeijiahuaбылазаснаванаў1999годзеіўваходзіцьугрупувытворцаўдаследаваныхіраспрацаваныхдроту,сетак,трубішрубуКітаі。У нас с с с, с с с, с а а, с а а, с ас, с о с с, с с с, с с。

ПАДЗЕІ І ВЫСТАВЫ

Удзел у у у ста а а а а на е нас с

 • Роля стал к а а а к к

  Сталёваясетка-гэтаагульнытэрміндлятакіхматэрыялаў,якдротзнізкавугляродзістайсталі、дротзсярэдняйвугляродзістайсталі、дротзвысокавугляродзістайсталі、дротзнержавеючайсталііг。д。, спле е р ен о або о з а а а ан н о у сеткаваты мат р и л。Вытворчыпрацэсмае:звычайнытканытып,рэльефнытканытыпітыпкропкавайзваркі。У асно о н м м ст та…

 • Кароткае зенне а а мат а на н сетк о

  Сталёвуюарматурнуюсеткуможнаўбачыцьусюдыўнашымпаўсядзённымжыцці、іянавыкарыстоўваеццаўшырокімспектрыпрымянення,напрыклад,уінжынернымбудаўніцтв,ебудаўніцтвекампусаібудаўніцтвебальніц。Арматурнуюсеткутаксаманазываюцьхолоднокатанойрабрыстайзварнойканструкцыйнайсталёвайсеткай,сталёвайсеткай,…

 • Кран Сталёвы т ос с а абл та с。Як а зрабіць?

  Выкарыстаннешматжыльнагасталёвагатросазустойлівасцюдакручэння,напрыклад,35 * 7або19 * 7канструкцыідрацяногатроса,увыпадкуадноснавялікаганапору,драцянытросняпростаскручваць,калігэтабольшзаадзіндрацянытрос,ціможадрацянаявяроўкаправайскруткііправаяскруткадрацянойвяроўкізмешанагавыкарыстання,гэтаскручванне……

 • Яквысокатрывалаяканструкцыйнаястальсталаперадавойтэхналогіяй吗?

  Высокатрывалаястальможавыкарыстоўваццаўсталёвыхканструкцыях,кабзэканоміцьколькасцьвыкарыстоўванайсталіізнізіцьвыдаткінавыраб,транспарціроўкуіўстаноўкусталёвыхканструкцый。Паколькімеханічныяўласцівасцівысокатрывалайсталімаюцьнязначныяадрозненніадзвычайнайсталі、навукоўцыдома……

 • Якія пера а а а а - к о о стан анн ста тал к к к ?

  Сталёваясетказвычайнавырабляеццазвысакаякаснагажалезнагадротузнізкімутрыманнемвугляродуідротузнержавеючайсталі、гэтановытыпбудаўнічагаарматурнагаматэрыялу,выкарыстаннесталёвайсеткіўпрацэсебудаўніцтвабудынказробіцьбудынакбольштрывалымістабільным。Ён ма а а характарыстыкі цеплаізаляцыі, с ка…

Baidu
map